ПРОГРАМА месец ЯНУАРИ 2023

14  януари. събота от 18.30 часа
 „НОВИТЕ ДРЕХИ НА ЦАРЯ“

копродукция на театър „Арт Ленд“ и театър „Корсар“

сценарий : Димитър Стефанов

музика : Димо Стоянов П.И.Ф. и Милен Апостолов

режисура и сценография : Мария Банова

участват: Диляна Спасова и Димитър Стефанов

за деца над 4 години

продължителност 50 минути

"Новите дрехи на царя"

"Новите дрехи на царя"

"Новите дрехи на царя"

 ОКИ „Красно село“

бул. “ Цар Борис III “ № 41

15 януари. неделя от 11.00  часа  „РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА“

по Пушкин

Драматизация: Теодора Попова

Музика: Георги Гарчев

Режисура:  Димитър Тодоров

Сценография: Диана Узунова

Участва : Димитър Тодоров

ГОСТУВА  театър „Аладин”

За деца над 4 години

подължителност  40 минути

"Рибарят и златната Рибка"

  Гранд хотел София

 „Семейна неделя“

ул. “ Ген. Гурко “ 1

зала „София“ 

21 януари. събота от 18.30  часа
 „ГОН, МАЛКАТА ЛИСИЦА“

театър в картини, японска форам на театър Камишибай

по Ниими Нанкичи

Превод: Яна Дончева

Режисура:  Мария Банова

Сценография: Мария Банова

Участва : Юлия Коларова

Продукция: театър „Арт Ленд”

За деца над 4 години

продължителност 45 минути

"Гон, малката лисица" "Гон, малката лисица" "Гон, малката лисица"

ОКИ „Красно село“

бул. “ Цар Борис III “ № 41

22 януари, неделя  от 11.00  часа

 „ГОН, МАЛКАТА ЛИСИЦА“

театър в картини, японска форам на театър Камишибай

по Ниими Нанкичи

Превод: Яна Дончева

Режисура:  Мария Банова

Сценография: Мария Банова

Участва : Юлия Коларова

Продукция: театър „Арт Ленд”

За деца над 4 години

продължителност 45 минути

"гон, малката лисица"

Гранд хотел София

 „Семейна неделя“

ул. “ Ген. Гурко “ 1

зала „София“ 

 

29 януари, неделя от 11.00 часа                               Гранд хотел София

                                                                                         „Семейна неделя“

                                                                                         ул. “ Ген. Гурко “ 1

                                                                                           зала „София“ 

 

„КАРЛСОН, КОЙТО ЖИВЕЕ НА ПОКРИВА”

Драматизация: Наталия Дукова

Режисура:  Мария Банова

Сценография: Мария Банова

Музика: Димо Стоянов П.И.Ф.

Участва :  Неделчо Неделчев и Милена Мавродинова

ГОСТУВА : театър „Карлсон”

За деца над 4 години

продължителност 45 минути

"Карлсон, който живее на покрива"

 

"Карлсон, който живее на покрива" "Карлсон, който живее на покрива"