Премиера 2021
КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ в кутия БЕЗ ДУМИ

Театър в кутия или известното по света куклено течение „Caja Lambe Lambe”. Тази форма на куклено изкуство е популярна в Латиноамериканските страни, най-често се среща като улично изкуство и фестивални участия. Характерното за кукленият театър в кутия е , че представлението се играе в рамките на 3 до 5 минути само на един човек.
Всеки зрител сключва мълчалив пакт с актьора, в който всяка страна заявява вярата си , че Неживата материя има ЖИВОТ и история, вдъхната от твореца. Кукленото изкуство насърчава съпричастността, любопитството и въображението и на двете страни участващи в чудото театър.
Какво представлява „ Латерна театралика”? Три сценични кутии ще представят на зрителите миниатюри на теми: раждане, житейски кръговрат и космос.