„ТЕАТРОСКОП” международен фестивал на миниатюрите

Фестивалът ще се проведе на 15 и 16 юни в град София, 18 и 19 юни в град Бургас.

Очаквайте подробности

Театър в кутия или известното по света куклено течение „Caja Lambe Lambe”. Тази форма на куклено изкуство е популярна в Латиноамериканските страни, най-често се среща като улично изкуство и фестивални участия. Характерното за кукленият театър в кутия е , че представлението се играе в рамките на 3 до 5 минути само на един човек.

Всеки зрител сключва мълчалив пакт с актьора, в който всяка страна заявява вярата си , че Неживата материя има ЖИВОТ и исторя, вдъхната от твореца. Кукленото изкуство насърчава съпричастността, любопитството и въображението и на двете страни участващи в чудото театър.