„Куклата като ОБЕКТ на изкуството за деца и възрастни”

проект на театър “Арт Ленд”

по програма „Едногодишен грант“
на Национален фонд “Култура”

Четири модула:
1. “Онлайн куклено пространство”
2. “Кукли и природа”
3. “Кукли в действие”
4. “Първи малък фестивал Lambe, Lambe – уличен театър в кутия”
Всеки един модул е надграждане на успешни проекти от дейността на театър “Арт Ленд” за последните 14 години от неговото съществуване

„Онлайн куклено пространство”

 • Създаване на сайт
 • Видео заснемане на представления  и споделени в сайта.
 • Допълнени с жестомимичен превод
 • Видеа с уъркшопи за деца.

„Кукли и природа”​

интерактивни представления с кукли–птици и терапевтични ателиета на Атанасовско езеро, Пода, Солници Поморие и Бургас.

* Целите са:

 • изграждане на уважение и ангажираност у децата към многообразието в природата, в частност към птиците;
 • възпитание на ценности чрез изкуство;
 • съчетание на екология и изкуство;
 • изграждане на междусекторни партньорства;
 • създаване на дългосрочни партньорства, с цел разширяване на мрежата от разнообразни пространства, където може да се случват артистични събития за деца, възрастни, семейства.

Този модул е надграждане на проекта на Неделина Роселинова – актриса и арт терапевт, “Пеликанът, моят съсед”.

„Куклите в действие”

Турне в шест места в страната, с представления +арт-терапевтични занимания за децата.

* Целите са:

 • децентрализация на изкуството;
 • предоставяне на възможност на деца от отдалечени райони, с ограничен достъп до изкуство и с нисък социален статус да гледат куклен театър;
 • повишаване на емоционалната интелигентност,спонтанността, креативността, качеството на живот на децата чрез средствата на кукления театър и изкуството;
 • изграждане на трайни партньорства с образователни и социални институции от страната за реализиране на бъдещи творчески инициативи.

„Първи малък фестивал Lambe, Lambe за уличен театър в кутия”

Фестивал за деца и възрастни, който ще се проведе в София и Бургас

Провеждане на I-во издание на международен фестивал с цел популяризиране на иновативна за страната миниатюрна театрална форма; създаване на форум за представяне на българско и международно съдържание; обмен на опит между артисти; предлагане на ново театрално преживяване на семейна публика.